Η ιστορία μας / Our History

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1967 από τον Δημοσθένη Μανταράκη σε ένα μικρό κατάστημα στην οδό Μπουμπουλίνας 5 στον Πειραιά. Από το 1980 μετεγκαταστάθηκε στο ιδιόκτητο κατάστημά μας στην παρούσα διεύθυνση. The company was found in 1967 by Dimosthenis Mantarakis and stablished in a small store at 5 Bouboulinas street in Piraeus. In 1980 we moved to our new owned store at the present address.
Λίγα λόγια για εμάς / About us

Σκοπός μας είναι / Oul goal is

να παρέχουμε στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα πλοία με έντυπα, γραφική ύλη, αναλώσιμα, εκαπαιδευτικά DVD, σήματα ασφαλείας, βιβλία, χάρτες και εκτυπώσεις εντύπων. to supply shipping companies and vessels with logs, stationery, office supplies, training DVD, safety signs, books, maps and printings.
Θα μας βρείτε / You will find us at (+30) 210 4294 254 (+30) 210 4294 229 Φίλωνος 86, Πειραιάς 185 36 86, Filonos street, 185 36 Piraeus, Greece

Βιβλιοχαρτοπωλείο

Γραφική ύλη, έντυπα πλοίων, χαρτικά, αναλώσιμα, εκτυπώσεις

Παρέχουμε πλήρη γκάμα εντύπων για πλοία, και ναυτιλιακές εταιρείες, έχοντας την δυνατότητα να καλύψουμε οποιαδήποτε ειδική απαίτηση στην εκτύπωση εντύπων. Μπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται η οργάνωση του γραφείου σας σε είδη αρχειοθέτησης, γραφής, χαρτικά. Είμαστε πιστοποιημένοι συνεργάτες της Lexmark, μετέχοντας και στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος που παρέχει σε όλα τα αναλώσιμά της.



Διάσωσης, Επικίνδυνων Φορτίων,

Πυρασφάλειας, Διαχείρισης Φορτίων,

Απαγόρευσης, Προειδοποίησης,

Ασφαλείας, Υποχρεώσεως, Πληροφόρησης

Ναυτιλιακά

 2017 Mantarakis Stationery

Βιβλιοχαρτοπωλείο

Γραφική ύλη, έντυπα

πλοίων, χαρτικά,

αναλώσιμα, εκτυπώσεις

Παρέχουμε πλήρη γκάμα εντύπων για πλοία, και ναυτιλιακές εταιρείες, έχοντας την δυνατότητα να καλύψουμε οποιαδήποτε ειδική απαίτηση στην εκτύπωση εντύπων. Μπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται η οργάνωση του γραφείου σας σε είδη αρχειοθέτησης, γραφής, χαρτικά. Είμαστε πιστοποιημένοι συνεργάτες της Lexmark, μετέχοντας και στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος που παρέχει σε όλα τα αναλώσιμά της.

Η ιστορία μας / Our History

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1967 από τον Δημοσθένη Μανταράκη σε ένα μικρό κατάστημα στην οδό Μπουμπουλίνας 5 στον Πειραιά. Από το 1980 μετεγκαταστάθηκε στο ιδιόκτητο κατάστημά μας στην παρούσα διεύθυνση. The company was found in 1967 by Dimosthenis Mantarakis and stablished in a small store at 5 Bouboulinas street in Piraeus. In 1980 we moved to our new owned store at the present address.
Λίγα λόγια για εμάς / About us

Σκοπός μας είναι / Oul goal is

να παρέχουμε στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα πλοία με έντυπα, γραφική ύλη, αναλώσιμα, εκαπαιδευτικά DVD, σήματα ασφαλείας, βιβλία, χάρτες και εκτυπώσεις εντύπων. to supply shipping companies and vessels with logs, stationery, office supplies, training DVD, safety signs, books, maps and printings.
Θα μας βρείτε / You will find us at (+30) 210 4294 254 (+30) 210 4294 229 Φίλωνος 86, Πειραιάς 185 36 86, Filonos street, 185 36 Piraeus, Greece


Διάσωσης, Επικίνδυνων Φορτίων,

Πυρασφάλειας, Διαχείρισης Φορτίων,

Απαγόρευσης, Προειδοποίησης,

Ασφαλείας, Υποχρεώσεως, Πληροφόρησης

Ναυτιλιακά

Κατασκευάζουμε σήματα ασφαλείας με βάση διεθνή πρότυπα, με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, καλύπτοντας και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές